Thomas Murner, tysk forfatter. Ble 22 år gammel viet til prest. I flere skrifter angriper han den lutherske reformasjon, kraftigst i Von dem grossen lutherischen Narren (1522). Mer allmenn er satiren i de tidligst utgitte verker, Die Narrenbeschwörung (1512) og Die Schelmenzunft (s.å.), dikterverker som i tankeinnhold, folkelig uttrykksmåte og formelt mesterskap står på linje med S. Brants Narrenschiff.