Faktaboks

Thomas Hylland Eriksen
Geir Thomas Hylland Eriksen
Født
6. februar 1962, Oslo
Virke
Sosialantropolog og forfatter
Familie

Foreldre: Journalist Ole Eriksen (1934–1979) og lærer Gerd Elisabeth Hylland (1935–2018).

Gift 1995 med redaktør Kari Johanne Spjeldnæs (19.10.1966–), datter av direktør Karl Spjeldnæs (1929–2006) og kjemiker Kari Johannesen (1932–2010).

Thomas Hylland Eriksen
Thomas Hylland Eriksen under åpningen av idéfestivalen på Universitetet i Oslo i 2011.
Av /NTB.

Thomas Hylland Eriksen er en norsk sosialantropolog. Han er en engasjert deltaker i samfunnsdebatten, ikke minst når det gjelder spørsmål omkring identitet, etnisitet, globalisering, flerkulturelle samfunn, og i senere år dessuten om klima og miljø. Gjennom et omfattende faglig forfatterskap om disse og andre temaer er han en internasjonalt kjent forsker. Særlig i Norge har han dertil vunnet anerkjennelse som popularisator og formidler, og blir mye brukt i media, blant annet som intervjuobjekt og kåsør.

Bakgrunn

Eriksen vokste opp i en intellektuell og samfunnsengasjert familie, noe som tidlig gav ham inspirasjon og kanskje skrivekløe. Faren, opprinnelig tromsøværing, var en omfarende bladmann som havnet i Tønsberg, der Thomas tok examen artium i 1980. For hans senere antropologiske karriere var nok farens tilknytning til UNESCO/UNICEF av betydning. Han fikk bli med på reise til Kenya, der han gjorde seg kjent med en verden som fortonte seg nokså forskjellig fra Tønsberg.

Utdannelse og redaksjonsarbeid

Thomas Hylland Eriksen
Thomas Hylland Eriksen
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Han studerte filosofi, sosiologi og sosialantropologi ved Universitetet i Oslo fra 1981 og ble cand.mag. i 1984. Deretter havnet han som hovedfagsstudent på «brakka» – sosialantropologiens arnestedBlindern. Her ble hans antropologiske «jeg» formet, i en epoke preget av ettervirkningene av 1970-årenes studentopprør og alternative perspektiver. Anarkismen var ett av disse perspektivene; det sørget ikke minst Eriksen for. Som militærnekter hadde han hatt siviltjeneste som tilsynsmann for det fredede Garveriet i Hjelms gate 3, som huset et kollektiv av motkulturelle virksomheter, blant annet Futurum Forlag, hvis «viktigste og (oftest) eneste aktivitet var å gi ut Gateavisa».

Eriksen hadde en hånd med i utgivelsen av dette organet, den spede begynnelsen på hans redaksjonelle karriere. Han var redaksjonsmedlem i Gateavisa fra 1982 til 1988Senere tok han på seg redaktørjobben for kulturtidsskriftet Samtiden (1993–2001), og i en periode hadde han også ansvaret for Norsk Antropologisk Tidsskrift (1993–1997) og European Association of Social Anthropology (EASA) Newsletter. Han var redaktør av Journal of Peace Research (1994–1998), og det internasjonale antropologiske tidsskriftet Ethnos.

I mellomtiden hadde han rukket å fullføre sitt hovedfagsstudium i sosialantroplogi (cand.polit. i 1987), og i 1991 ble han dr.polit. på avhandlingen Ethnicity and Two Nationalisms. Social Classifications and the Power of Ideology in Trinidad and Mauritius. Dette arbeidet tilkjennegir hans sentrale interesse, som han stadig forfølger i skrift og tale, nemlig etnisitet versus kreolisering og globalisering. Fra dette ståstedet refser han «norskerne», som han spøkefullt sier, og viser oss mytedannelsen om oss selv. Og i denne sammenheng tar han tak i nasjonalismens tilblivelse og fremmedfryktens vesen og vedlikehold.

Forskning

Eriksen var forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) en kort periode (1990–1991), før han ble ansatt ved Universitetet i Oslo. Han var førsteamanuensis fra 1991, og ble utnevnt til professor i 1995, 33 år gammel.

I den samme perioden hadde han også kortere opphold som gjesteforsker ved universitetene i Ljubljana (1995) og Umeå (1997), Institutt for Menneskerettigheter i Oslo og University of Sussex (begge 1999). Han har dessuten gjesteforelest ved en rekke universiteter i Skandinavia, Storbritannia og USA.

Eriksens egen forskning som sosialantropolog er basert i feltarbeider fra Mauritius, Trinidad og Tobago, samt Australia. Boka Us and Them in Modern Societies: Ethnicity and Nationalism in Trinidad, Mauritius and Beyond (1992) bygger i stor grad på doktorgraden fra 1991 hvor han sammenlikner etnisitet og nasjonalisme i de to øystatene (Ethnicity and Two Nationalisms: Social Classification and the Power of Ideology in Trinidad and Mauritius). Disse arbeidene danner et utgangspunkt for hans senere faglige og populære forfatterskap om disse temaene. I samfunnsdebatten har Eriksen markert seg som en skarp kritiker av så vel nasjonalisme som identitetspolitiske strategier og vært en talsperson for en tolerant og kosmopolitisk multikulturalisme.

Fra 2004 til 2010 ledet Eriksen det tverrfaglige forskningsprogrammet Culcom (Kulturell kompleksitet i det nye Norge) som studerte det kulturelle mangfoldet i samtidas norske samfunn. I boka Samfunn (2010) oppsummerer han noen av resultatene herfra. Fra 2012 til 2017 ledet han prosjektet Overheating: The Three Crisis of Globalisation, finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC). Prosjektet har resultert i mange publikasjoner.

Hylland Eriksen har vært gjesteforsker og -foreleser ved en rekke universiteter i mange land. Han er æresdoktor ved Stockholms universitet og har ulike verv ved akademiske institusjoner i flere land. I 2015 ble han valgt til president i EASA (European Association of Social Anthropologists).

Utgivelser

Som forfatter har Eriksen stor produktivitet. Under følger et utvalg av bøkene han har skrevet eller redigert. Her er bare førsteutgavene tatt med. Mange finnes nå i flere utgaver og på flere språk.

Fag- og debattlitteratur

 • Hvor mange hvite elefanter?: Kulturdimensjonen i bistandsarbeidet (redaktør, 1989)
 • Veien til et mer eksotisk Norge (1991)
 • Us and Them in Modern Societies: Ethnicity and Nationalism in Trinidad, Mauritius and Beyond (1992)
 • Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives (1993)
 • Små steder – store spørsmål: Innføring i sosialantropologi (1993)
 • Kulturelle veikryss: Essays om kreolisering (1994)
 • Kulturforskjeller i praksis (med Torunn Arntsen Sajjad, 1994)
 • Charles Darwin (1997)
 • Common Denominators: Ethnicity, Nation-building and Compromise in Mauritius (1998)
 • Egoisme (med Dag O. Hessen, 1999)
 • Øyeblikkets tyranni: Rask og langsom tid i informasjonsalderen (2001)
 • A History of Anthropology (med Finn Sivert Nielsen, 2001)
 • Globalisation: Studies in Anthropology (redaktør, 2003)
 • Hva er sosialantropologi? (2004)
 • Røtter og føtter: identitet i en omskiftelig tid (2004)
 • Menneske og samfunn: samfunnskunnskap, sosiologi, sosialantropologi (med Erik Sølvberg og Hans Arne Kjelsaas, 2005)
 • Kosmopolitikk (med Halvor Finess Tretvoll, 2006)
 • Storeulvsyndromet: Jakten på lykken i overflodssamfunnet (2008)
 • A World of Insecurity: Anthropological Perspectives On Human Security (redigert med Ellen Bal og Oscar Salemink, 2010)
 • Samfunn (2010)
 • Kulturell kompleksitet i det nye Norge (redigert med Hans Erik Næss, 2010)
 • Søppel: Avfall i en verden av bivirkninger (2011)
 • På stedet løp: Konkurransens paradokser (med Dag O. Hessen, 2012)
 • Den globale drabantbyen: Groruddalen og det nye Norge (redigert med Sharam Alghasi og Elisabeth Eide, 2012)
 • Fredrik Barth: En intellektuell biografi (2013)
 • Anthropology Now and Next: Essays in Honor of Ulf Hannerz (redigert med Christina Garsten og Shalini Randeria, 2014)
 • Overheating: An Anthropology of Accelerated Change (2016)
 • Identities Destabilised: Living in an Overheated World (redigert med Elisabeth Schober, 2016)
 • Knowledge and Power in an Overheated World (redigert med Elisabeth Schober, 2017)
 • An Overheated World: An Anthropological History of the Early Twenty-first Century (redaktør, 2018)
 • Boomtown: Runaway Globalisation on the Queensland Coast (2018)
 • The Mauritian Paradox: Fifty Years of Development, Diversity and Democracy (redigert med Ramola Ramtohul, 2018)
 • Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of Fifty Years (redigert med Marek Jakoubek, 2019)
 • Climate, Capitalism and Communities: An Anthropology of Environmental Overheating (redigert med Astrid B. Stensrud, 2019)
 • Knowing from the Indigenous North: Sámi Approaches to History, Politics and Belonging (redigert med Sanna Valkonen og Jarno Valkonen, 2019)
 • Appenes planet: Hvordan smarttelefonen forandret verden (2021)

Skjønnlitteratur

 • Siste dagers heldige (1999, roman)
 • Veien til Barranquilla (2012, roman)

Hylland Eriksen ble i 2002 tildelt Norges forskningsråds formidlingspris.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg