Thomas Hopkins Gallaudet, amerikansk døvelærer. Studerte døveundervisning i London og Paris. Sammen med L. Clerc, en døv elev av abbed Sicard, åpnet han 1817 i Hartford den første skole for døve i USA og ledet den til 1830. Hans sønn, Edward Miner Gallaudet (1837–1917), grunnla 1864 og var til 1910 rektor ved høyskolen for døve (nå Gallaudet University, Washington, D.C.).