Thomas Doughty, amerikansk maler, tilhørte den såkalte Hudson River School og var en av pionerene for det nasjonale amerikanske landskapsmaleri. Hans kunst var i begynnelsen inspirert av Claude Lorrain og hadde en pastoral stemning med en poetisk sølvtone i fargen, men fikk senere en mer realistisk karakter.