Thomas Bewick, britisk grafiker og tegner, fikk stor betydning for tresnittets utvikling og regnes som grunnleggeren av xylografiet (trestikket), idet han var den første som benyttet den harde endeved og ikke langveden. Derved får man lyse linjer mot mørk bakgrunn på avtrykket, ikke omvendt slik som før. Bewick er særlig kjent som dyreskildrer. Blant hans mest kjente arbeider er Select Fables (1784) og British Birds (1784–97).