Thomas, Sir Brock, britisk billedhugger, elev av Foley. Utførte symbolske grupper som Poesiens genius og vant etter hvert ry som portrettbilledhugger. Hans arbeider finnes på plasser og i offentlige bygninger rundt om i det tidligere britiske imperium. Han utførte gravmonumenter, f.eks. Lord Leightons i St. Paul-katedralen i London, dessuten byster og statuer. Blant de mest kjente er det store minnesmerket over dronning Victoria foran Buckingham Palace i London. Blant hans senere arbeider kan nevnes King Edward VII (1911), Lord Lister (1913) og statuen av kaptein Cook i The Mall, London (1914).