Thiis, norsk slekt som stammer fra Thomas Jensen i Tise i Nord-Jylland. Han var farfar til Thomas Thiis (1725–89), som flyttet til Risør 1744 og ble kjøpmann og trelasthandler der. Slektens to grener går ut fra dennes sønner, halvbrødrene Mads Michael Thiis (1768–1834) og Abraham Bøckman Thiis (1775–1857). A.B. Thiis var farfars far til kunsthistorikeren Jens Peter Thiis (1870–1942), som igjen var far til domkirkearkitekt i Trondheim Helge Thiis (1897–1972) og kunsthistorikeren Ragna Thiis Stang (1909–78). Helge Thiis er far til keramikeren Aina Thiis (f. 1924), gift med billedhuggeren Kristoffer Leirdal (1915–2010).