Theophilus, stort ringfjell på Månen, diameter over 100 km. Prototyp på unge ringfjell, karakterisert ved skarpe kanter, ubrutt, høy terrasseformet fjellkrans og med stor sentral fjellgruppe. Oppkalt etter biskop av Alexandria, Theophilus (død 412 e.Kr.).