Theodosius 2, østromersk (bysantinsk) keiser 408–50, sønn av Arcadius og sønnesønn av Theodosius 1; regjerte mest under søsteren Pulcherias formynderskap, blandet seg ivrig i de teologiske stridigheter. Codex Theodosianus er en samling keiserlige forordninger fra Konstantin den store til 438.