Theodore von Kármán, ungarsk-amerikansk fysiker. 1909–12 professor i mekanikk og aerodynamikk i Göttingen, 1913–30 i Aachen, 1930–49 direktør for Guggenheim Aeronautic Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena. I 1949 ble han knyttet til NATO som konsulent for gruppen for aeronautiske forsøk. Kármán er kjent for sine grunnleggende aerodynamiske arbeider. Han studerte særlig virvelstrømninger i gasser og væsker og friksjonskreftene ved virvelbevegelser. Se kármánsk virvelgate.