Theodora, bysantinsk keiserinne, Justinian 1s hustru fra 525. Theodora var opprinnelig sirkusdanserinne, datter av en bjørnetemmer, og hadde et meget tvilsomt rykte. Men etter et opphold i Syria og Nord-Afrika ble hun omvendt til den monofysittiske tro og besluttet å leve et bedre liv. Hun var vakker og meget intelligent, og da hun traff Justinian, fikk hun meget stor makt over ham. Hun ble utropt til keiserinne i 527, bistod ham i lovgivningsspørsmål og bidrog sterkt til at den store såkalte Nike-oppstanden i Konstantinopel ble slått ned 532.