Theodor von Siegringen Körner, østerriksk politiker og offiser, født i Ungarn. Under den første verdenskrig armégeneral. Etter krigen organiserte han republikkens forsvarsmakt. Sluttet seg til sosialistpartiet, og deltok i 1920-årene i organiseringen av partiets militærorganisasjon, Republikanischer Schutzbund. Medlem av Forbundsrådet 1925–33, fra 1929 rådets president. Etter det fascistiske statskupp 1934 satt Körner fengslet i 11 måneder. 1945–51 borgermester i Wien. I mai 1951 ble han valgt til forbundspresident, en stilling han hadde til sin død.