Theodor Däubler, tysk forfatter. Han skrev en hymnisk, filosofisk preget lyrikk, ofte i en visjonær, billedrik stil. Diktene hans er kjennetegnet av en drømmende grunnholdning og en sterk musikalitet. Diktsyklusen Das Nordlicht (1910) er en kosmogoni på over 30 000 verselinjer, som uttrykker en mytisk-panteistisk livsfølelse. Her beskriver han menneskets lengsel etter lyset og jordens lengsel etter solen. Däubler skrev også reisebøker og essayer og var aktiv som kunstkritiker, særlig av den ekspresjonistiske kunsten.