Theo Koritzinsky, norsk politiker (SV) og statsviter. Mag.art., amanuensis ved Universitetet i Oslo 1969–71 (i statsvitenskap) og 1973–75 (i sosiologi). Lektor ved Sagene Lærerhøgskole 1975–83, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo fra 1993. Leder av Oslo SF 1970–71. Partileder i SV 1983–87. Medlem av Oslo bystyre 1971–76. Stortingsrepresentant for Oslo 1985–93, leder av kirke- og undervisningskomiteen 1989–93. Utg. bl.a. Ditt valg. Politisk ABC for unge velgere (1969), Velgere, partier og utenrikspolitikk (1970), Samfunnsfag og påvirkning (1972 og 1977), Menneske og Miljø (1974), Verden og Vi (1976), Samfunnsliv (1978 og 1983) og Arbeidsliv (1983).