Thematic Apperception Test, TAT, er en metode for undersøkelse av personligheten. I tilknytning til 20 bilder som presenteres enkeltvis, skal forsøkspersonene eller pasientene fortelle historier. Disse gjøres til gjenstand for analyse og tolkning. TAT er en av de mest brukte projektive metoder.