Theaceae, tofrøbladet plantefamilie. Busker og trær med spredte, hele, eviggrønne og læraktige blad. Blomstene enkeltvis eller få sammen, store, hvite eller røde. Kapselfrukt. Ca. 500 arter i tropiske og subtropiske strøk. Mest kjent er tebusk og kamelia.