The Temple, distrikt i London, mellom Fleet Street og The Embankment, oppkalt etter en tempelherreorden som hadde sitt hovedkvarter der 1185–1312. Ble etter 1346 overdratt til to av de fire juristkollegier (advokatlaug) og regnet som britiske juristers høyborg. Se Inns of Court.