Illustrert, sosietetspreget London-ukeblad, startet 1901. Fra 1940-årene til tidlig i 1960-årene het bladet, som den gang kom ut ukentlig, Tatler & Bystander. I mars 1968 ble Bystander fjernet fra navnet, samtidig som bladet begynte å komme ut månedlig. I 1979 fikk bladet nye eiere og ny redaktør, Tina Brown. Hun moderniserte bladet, og på kort tid ble opplaget som hadde ligget på rundt 10 000 friredoblet. I 1982 ble bladet kjøpt av Condé Nast Publications, og året etter ble det kåret til Englands Magazine of the Year. Samme år sluttet Tina Brown, men opplaget fortsatte å stige, og i 1990-årene var det oppe i rundt 100 000, i 2005 lå det på ca. 87 000.