The Norseman, norsk litterært, politisk og økonomisk tidsskrift. Grunnlagt i London 1943 med Jacob S. Worm-Müller som første redaktør, utkommer på engelsk og norsk. Utkommer fra 1960 i Oslo, 1964 overtatt av Nordmanns-Forbundet. 5 utgaver i året, opplag 2006: ca. 3500. Sjefredaktør Tor Bjarne Bore.