The Movement, betegnelse på en alminnelig nyorientering i engelsk lyrikk i 1950-årene. Den vendte seg mot den sanselige og stundom formløse romantikken, representert først og fremst ved Dylan Thomas, og skildret den moderne tids mennesker og tankeproblemer i et klart, intellektuelt, ofte ironisk språk og i klassisk regelmessige vers. Lyrikere som fra tid til annen er blitt assosiert med the Movement, er Kingsley Amis, Robert Conquest, Donald Davie, D. J. Enright, Thom Gunn, John Holloway, Elizabeth Jennings, Philip Larkin og Laurence Lerner.