St. Mikaels og St. Georgs orden, britisk ridderorden, innstiftet 1818 av kong Georg 3. Utdeles til britiske undersåtter for fortjenstfullt virke i høye offentlige stillinger, særlig med tilknytning til utenriks- og sikkerhetspolitikk. Ordenen er inndelt i tre klasser – Knight (el. Dame) Grand Cross, Knight (el. Dame) Commander og (Lady) Companion. Ordenstegnet er et sjuarmet malteserkors i gull- og sølvfarget emalje, som i den høyeste klassen bæres i en ordenskjede.