Utgitt 1732–85, et samleblad i likhet med konkurrenten The Gentleman's Magazine.