The Lake School, også kalt the Lake Poets eller the Lakists, fellesbetegnelse for de romantiske dikterne Wordsworth, Coleridge og Southey. Omkring 1800 bosatte disse seg i det såkalte Lake District i Nordvest-England. De hadde en sterk naturfølelse til felles, og etter motstandernes mening også en sterk naivitet, men var ellers nokså forskjellige. Uttrykket Lake School ble opprinnelig brukt nedsettende, men er nå nøytralt.