Storbritannia, England, ankerplass i Stredet ved Dover, mellom Deal og Goodwin Sands, som gir le i øst. Kjent fra sjøslag 1652 og 1666 mellom Nederland og England.