The Border, landskap i Storbritannia, langs grensen mellom England og Skottland, for en stor del øde høyland. Området er ikke nøyaktig definert, på engelsk side regnes vanligvis Cumbria og Northumberland å høre til The Border, på skotsk side distriktet Borders. Fra ca. 1300 til 1545 var det en lang rekke kriger mellom England og Skottland, og grensestrøkene ble herjet om igjen og om igjen, byer og klostre brent og ødelagt. Minnet om kampene levde lenge i tradisjonen, i sagn og ballader; samlet bl.a. av Walter Scott (Minstrelsy of the Scottish Border). Ullindustrien er fortsatt distriktets viktigste næring.