The Baltic and International Maritime Conference, internasjonal skipsfartsorganisasjon, grunnlagt 1905. Organisasjonen har i årenes løp utarbeidet en rekke standard certepartier, og den informerer sine medlemmer om certepartispørsmål, havneforhold og utgifter, m.m. Ble stiftet i København som en organisasjon av redere, senere også skipsmeglere, under navnet The Baltic and White Sea Conference. Formålet var i første rekke å ta seg av redernes interesser i trelastfarten på Østersjøen og Kvitsjøen, samt i småskipsfarten som helhet. Den første direktør var nordmannen Jacob Fabricius Myhre (1860–1936). Virksomheten ble utvidet til å omfatte praktisk talt all slags fart og alle farvann, og i 1927 fikk organisasjonen sitt nåværende navn. Organisasjonen har medlemmer i over 120 land, og representerer ca. 65 % av den samlede verdenstonnasjen. Hovedsete i København.