Tharald Høyerup Blanc, født i Bergen, norsk teaterhistoriker. Han utgav Norges første nationale scene (1884), Christiania Theaters historie 1827–77 (1899) og Henrik Ibsen og Christiania Theater 1850–99 (1906). Bøkene har grunnleggende betydning for norsk teaterhistorie ved sin nøyaktighet og objektivitet. Blanc arbeidet også som teater- og litteraturanmelder i forskjellige aviser og tidsskrifter.