Thage G. Peterson, svensk politiker (sosialdemokrat). Medlem av Riksdagen 1971–98. Konsultativ statsråd 1975–76, industriminister 1982–88, justisminister 1988. President i Riksdagen 1988–91. Forsvarsminister 1994–97. Visestatsminister og samordningsminister 1997–98.