Thøger Leonard Binneballe, født i København, norsk byggmester og arkitekt. Var murmester ved oppførelsen av Oscarshall og Stortinget og byggeleder for Rikshospitalet i 1870. Som arkitekt tegnet han den første bygården med fire etasjer i Christiania (1844).