Ternopil, by i vestlige Ukraina; 220 700 innb. (2005). Samferdselsknutepunkt. Næringsmiddel- og maskinindustri. Flere kirker fra 1500-tallet. Grl. 1540. Polsk 1919–39. Pogromer mot byens jødiske befolkning (ca. 18 000) etter at byen ble inntatt av tyske tropper i juli 1941. De fleste jødene ble enten drept eller deportert til Belzec i sørøstre Polen.