Faktaboks

Offisielt namn
TELEN AS
Organisasjonstype
Aksjeselskap
Forretningsadresse
Notodden
Stifta
02.01.1980
Dagleg leiar
Jens Marius Hammer
Styreleiar
Øyvind Hagen
Logo
Logo
Av .

Telen (avis) er ei norsk lokalavis som kjem ut på Notodden, på papir tre dagar i veka, og som dagleg oppdatert nettavis. Avisa blei grunnlagd i 1928 og er eigd av Amedia. Avisa dekkjer Notodden, Hjartdal og deler av Midt-Telemark.

Digitalt

Telens artiklar kan lesast på alle dei digitale flatene. Ordninga med betalingsmur for andre enn abonnentar som vil lese avisa på nettet vart innført i 2014. Det gjennomsnittlege talet på daglege lesarar på nett og papir var 11 148 i tredje kvartal 2023, ifølgje statistikk frå Mediebedriftenes Landsforening.

Historie

6. juni 1928 kom avisa Telen på Notodden ut med sitt første nummer. Telen var eigd og redigert av Ola Storeng – avismannen som tolv år tidlegare hadde forlate Notodden og avisa Teledølen, som han hadde etablert i 1905 og vore eigar og redaktør av fram til 1916. Utgivinga av Telen starta i leigde lokale, men i 1936 fekk avisa sitt eige hus og etter kvart også eit tilliggjande trykkjeribygg.

Krigsår

Under andre verdskrigen inntok dei to Notodden-avisene Telen og Teledølen ulike standpunkt. Begge avisene var i utgangspunktet kritiske til Nasjonal Samling og såg på NS som eit parti av forrædarar. Men medan Teledølen var skeptisk til Administrasjonsrådet og meinte at det handla på vegner av dei tyske okkupantane, omtalte Telen rådet som «et lyspunkt og en forenkling av situasjonen». Telen var dessutan kritisk innstilt til London-regjeringa, og avisa tok til orde for eit samarbeid med okkupasjonsmakta for å sikre velferda i landet. Ifølgje NS sin presseleiar for Telemark var Telen gått frå å vere negativ til NS til å bli positivt innstilt til krava som den nye tida sette. Teledølen blei på si side oppfatta som uvennleg. Medan Telen heldt fram å kome ut gjennom heile krigen, blei Teledølen stansa våren 1943.

Familieverksemd

Redaktør Ola Storeng hadde sju barn, og heile seks av dei valde Telen som sin daglege arbeidsplass. Sonen Erling blei tilsett i redaksjonen, og yrkeskarrieren hans i Telen strekte seg over heile 62 år. Han overtok som redaktør då faren døydde i 1943, og den posisjonen hadde han i 37 år. Han representerte også Høgre både i bystyret og i formannskapet på Notodden og i fylkestinget i Telemark. Dottera til Ola Storeng, Alfhild, var redaksjonssekretær og arbeidde i avisa heilt frå starten i 1928. Ørnulf Storeng var typograf, men òg skribent. Tore stod ved trykkpressa, medan Bergliot og Ingerid var tilsette i høvesvis ekspedisjonen og trykkjeriet.

Eigarskifte

Telen var eigd av Storeng-familien fram til 1980, då avisa blei kjøpt av Drammens Tidende og Buskeruds Blad. Etter at både denne avisa og dotterselskapet i 1994 blei overtekne av Orkla Media, blei eigarskapen til Telen overført til Varden i Skien, som også var eigd av Orkla Media. I 2006 selde industriselskapet Orkla medieselskapet sitt til britiske Mecom Group. Telen og dei andre norske avisene som følgde med i salet, blei deretter organiserte i selskapet Edda Media. Då Edda Media i 2012 blei kjøpt av A-pressa, kom Telen inn i Amedia-konsernet, som var det nye namnet på eigarselskapet.

Avisa var i mange år rekna som ei klår høgreavis. Dette endra seg i 1980, då familien selde seg ut av avisselskapet. Telen vart politisk uavhengig, men framleis står det i formålsparagrafen at avisa skal vere «bygget på et konservativt grunnsyn». Telen var lenge ei dagsavis som kom ut på papir alle seks kvardagar. I 2018 vart det ei omlegging, slik at papirutgåva berre kom tre dagar i veka.

Fakta

  • Første nr. 6.6.1928.
  • 1980: Slutt på Telen som familieeigd avis.

Opplag

Opplagstal for Telen, 1986-2023

1986 5530
1988 5775
1990 5889
1991 5726
1992 5849
1993 5918
1994 5937
1995 5904
1996 5835
1997 5820
1998 5881
1999 5839
2000 5848
2001 5854
2002 5574
2003 5635
2004 5489
2005 5401
2006 5280
2007 5142
2008 5089
2009 4976
2010 4928
2011 4826
2012 4705
2013 4599
2014 4414
2015 4277
2016 4175
2017 4126
2018 4356
2019 4323
2020 4431
2021 4370
2022 4300
2023 4239
Kilde: medienorge.uib.no (papiropplag til 2014; deretter totalopplag, endring i beregningsmetode fra 2018)
År Opplag
1950 3237
1960 3877
1970 4007
1983 5119
1993 5918
2008 5089
2015 4043
2020 4431
2021 4370
2022 4300
2023 4239

Til og med 2015 gjeld opplagstala berre papirutgåva. Frå 2020 nyttar ein netto opplagstal for digitalt abonnement og papirabonnement. Kjelda er opplagstala som avisene rapporterer til Mediebedriftenes Landsforening (MBL) for andre halvår.

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Faktaboks

Sektorkode
2100 Private aksjeselskaper mv.
Næringskode(r)
58.130 Utgivelse av aviser

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg