Teledesic, amerikansk bredbånd-kommunikasjonssystem som ifølge opprinnelige planer skulle opprettes i 1995 og baseres på bruk av 840 aktive satellitter i 700 km høye baner. Nedskalert til 288 satellitter i 1400 km høye baner i 1997, kansellert 2002.