Teixeira de Pascoais, portugisisk dikter, medlem av grupperingen Renascença Portuguesa (portugisisk gjenfødelse), som hadde betydelig innflytelse under og rett etter den første verdenskrig. Gjennom den litterære orientering han skapte med begrepet saudosismo (av saudade, dvs. lengsel) – en litteratur preget av symbolisme, panteistisk mystikk og en messianisme med sterke nasjonale islett – og ikke minst gjennom sin virksomhet som redaktør av tidsskriftet A Águia, som ble et talerør for grupperingen rundt ham, kom Pascoais til sterkt å påvirke det kulturelle klimaet i mellomkrigstidens Portugal.