Teiresias, i greske sagn en seer og spåmann, født og bosatt i Theben. Ifølge et sagn ble han straffet med blindhet fordi han hadde røpet gudenes vilje for menneskene. Et annet sagn beretter at han ble blindet av Athene fordi han hadde sett henne i badet, men at hun (el. Zevs el. Hera) senere gav ham evne til å forstå fuglenes tale. Han fikk også 7 (9) menneskers levetid. Etter sin død ble han i underverdenen rådspurt av Odyssevs, fordi han var den eneste av de døde som hadde sin menneskelige forstand i behold.