Tegnér, svensk slekt som stammer fra bonden Lucas Esaiasson (død etter 1730) fra Tegnaby nær Växjö i Småland. Hans sønnesønn, dikteren, biskop Esaias Tegnér (1782–1846) var farfar til bl.a. protokollsekretær Jacob Tegnér (1851–1926), som var gift med komponisten Alice Charlotte Tegnér (1864–1943). Deres sønn var journalisten Torsten Elof Kristofer Tegnér (1888–1977).