Før løsrivelsen fra det tidligere Jugoslavia var Slovenia en av de republikkene som var med på en tilnærmelsesvis felles teaterkultur i dette slavisk-språklige området, med profesjonelle teatertradisjoner tilbake til midten av 1800-tallet. Slovenia var den del av det tidligere Jugoslavia som hadde sterkest påvirkning fra Østerrike, fra tiden hvor det var en del av det østerriksk-ungarske monarkiet. Etter løsrivelsen fra Jugoslavia har det oppstått et eksperimenterende teatermiljø i Ljubljana og Maribor, gjerne knyttet til tverrkunstneriske eksperimenter i forhold til musikk og dans, slik som gruppedannelsen Neue Slovenische Kunst har representert det. Deres forestillinger har turnert mye i Europa.