Teater i Malaysia

Malaysia er et multietnisk samfunn med et mangfoldig teaterliv. De første skriftlige kildene som beskriver teateraktivitet på halvøya stammer fra 1600-tallet, men det er grunn til å tro at teateret i området har tradisjoner som strekker seg meget lenger tilbake i tid.

Mange av teatertradisjonene med røtter i førkolonialtid har store fellestrekk med indiske, indonesiske og thailandske teaterformer. Noen av disse kan dokumentere sin opprinnelse tilbake til ca. år 900.

Førkolonialt teater

Teateret før koloniperioden var preget av en kombinasjon av mange religiøse elementer. Mytegrunnlaget i teateret var, foruten lokale legender og myter, de store indiske helteeposene Ramayana og Mahabarata, i tillegg til arabiske eventyr. Det dramatiske materialet reflekterte buddhistiske, hinduistiske, islamske og animistiske verdier. Åpnings- og avslutningsritualet knyttet teateret til en religiøs sfære.

Forestillingene ble spilt på provisoriske utendørsscener og ved hoffene. Foruten underholdningsfunksjonen hadde teateret en viktig opplæringsfunksjon i lokalsamfunnene.

Klassiske tradisjoner

Fortellertradisjoner og musikktradisjoner med minimal dramatisk handlingsgang, kalt Selampit og Dikir Barat, og de mer komplekse danseteatertradisjonene som, Mak Yong og Menhora, i tillegg til skyggeteatertradisjonene Wayang Kulit og Wayang Siam kan føre sine tradisjoner tilbake til førkolonial tid. Det samme gjelder det sjamanistiske helbredelsesteateret Main Puetri. Disse formene spilles fortsatt i Malaysia i dag.

Koloniperioden

Fremveksten av urbane multikulturelle tettsteder i løpet av koloniperioden førte til nye teaterbehov. Rundt år 1900 var populærteaterformen Bangsawan, som blandet elementer fra ulike kulturer, populær. Bangsawan var inspirert av indiske Wayang Parsi og besto av en rekke sangnumre, sanskrit drama, indiske legender og bearbeidelser av Shakespeare. Språket var en blanding av engelsk og malay. Bangsawan ble etter 1900 kalt Opera Bangsawan, noe som signaliserer at opera ble etablert i Malaysia.

De første teaterbyggene ble reist i Malaysia i løpet av koloniperioden, og kommersielle og profesjonelle grupper vokste frem.

I rurale strøk ble de førkoloniale malayiske tradisjonene opprettholdt, relativt upåvirket av den engelske kolonipolitikken.

Postkolonialt teater

Vestlig teater fikk en økende innflytelse i Malaysia etter frigjøringen. Dette kom til uttrykk ved universiteter og læresteder som underviser i sentral vestlig litteratur. Shakespeare, Tsjekhov og Ibsen ble satt opp på skolene.

Vestlig teaters innflytelse kom også til uttrykk gjennom introduksjonen av et tekstteater som tok utgangspunkt i ny dramatikk skrev et på malayisk. Formen var det vestlige tekstteateret, men dramatikken, problematikken, språket og innholdet var knyttet til den malayiske delen av befolkningen. En rekke malayiske forfattere etablerte seg som dramatikere.

Den nye vestlige modellen for teater fikk betegnelsen drama modern. Idealet var det vestlige realistiske teater. Dette slo igjennom både i forhold til scenograf, spillestil og temavalg.

Kulturpolitikken på 70-tallet understreket malay-kulturen som basis for den nasjonale kulturen. Førkoloniale teaterformer fikk nytt fokus innen nasjonalstaten. Disse ble omarbeidet for å passe inn i nasjonalstatens idealer, og nasjonale teatergrupper ble etablert. Tidvis ble andre etniske gruppers teater og kulturytringer forbudt.

Fra 1980-tallet

Utover 80-tallet arbeidet ortodokse islamske grupperinger for å fjerne innflytelsen fra andre religioner som hadde vært en del av det førkoloniale teateret. I flere av nordstatene i Malaysia ble det i perioder innført teaterforbud. Dette fikk negative fikk konsekvenser for rekruttering til teateret.

Rundt år 2000 ble det fra nasjonalt hold satt i gang en rekke tiltak for å bevare de gamle førkoloniale tradisjonene. I økende grad ble det også åpnet for andre etniske gruppers teater og kulturuttrykk. Det malayiske ble ikke lenger ansett som basis for den nasjonale kulturen.

Samtidig vinner det vestlige teateret stadig terreng på de nasjonale scenen. Dett gjenspeiles blant annet i nasjonalteaterets repertoar.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg