Det har ikke utviklet seg noe egentlig profesjonelt teater i Kamerun, men det er en viss dramatisk tradisjon på språkene til de kolonimaktene som har besatt Kamerun, dvs. tysk, fransk og engelsk. Alexandre Kuma N'Dumbé skrev Kafra-Biatanga (1973) på tysk. Fransk er imidlertid blitt dominerende, slik det er representert i stykkene til G. Oyôno-Mbia og Nicole Werewere-Liking. Siden 1940-årene har det vært tilløp til teaterforestillinger på de lokale språkene, og siden 1970-årene har det utviklet seg et folkelig underholdningsteater. Staten støtter imidlertid ikke teaterdrift, men i midten av 1980-årene ledet den franske kvinnen Jacquelinge Leloup en gruppe på universitetet i Yaoundé, basert på kamerunske rituelle tradisjoner.