Det som kan kalles tradisjonelt ghanesisk teater har sine røtter i muntlig fortellerkultur og rituelle danseformer knyttet til større dansedramaer med mytologisk innhold. Aboakyer, jegerdyr-festivalen i Winneba, inneholder mange forskjellige elementer, slik som dans, musikk og opptog med bl.a. elementer av transvestittisme. De rituelle uttrykksformene er forskjellige fra etnisk gruppe til etnisk gruppe. En moderne dramatikk har vokst frem på bakgrunn av de tradisjonelle fortellerformene, bl.a. gjennom arbeidet til Efua Sutherland. Hun har også tatt i bruk musikalske og dramatiske former i stykkene sine, slik som i The Marriage of Anansewa. To hovedsjangere blir da det musikkledsagende dramatiske uttrykk på den ene siden, og på den andre siden mere tradisjonelle former for dramatikk etter vestlig mønster. Ghanesisk teater og dramatikk har fått en viss betydning, og ved universitetet i Accra foregår en avansert teaterforskning.