Albansk teater og kulturliv har svært lange tradisjoner, og det er mange spor etter gresk og hellenistisk teater. Det har alltid vært en rik folkelig tradisjon i landet. Moderne teater går tilbake til slutten av 1800-tallet og den albanske kulturens såkalte renessanse. Etter selvstendigheten i 1912 spilte teateret en viktig rolle i kulturlivet, basert på flere dramaselskaper. Stykkene var ofte historiske spill, men de tok ofte opp politiske og sosiale temaer. Det mytologiske kom til å stå sterkt i 1920- og 1930-årene. Under kommunistregimet ble den nasjonale dramatikken fremmet, særlig i 1960- og 1970-årene. Dette gikk ut over den internasjonale orienteringen, noe som forandret seg i 1980-årene, da teatrene etter hvert kunne satse sterkere kunstnerisk og eksperimentelt. Men regimet holdt på realismen som norm og fikk den satt igjennom. Fra 1990-årene – etter kommunistregimets fall – har imidlertid nye og eksperimentelle teaterformer fått utvikle seg.