Tassili, høydeplatå i det sentrale Sahara, i det nåværende Algerie, der det i 1933 ble funnet huler som ved nærmere undersøkelser (1956–58) under ledelse av arkeologen Henri Lhote viste seg å ligge regelmessig arrangert og være rikt dekorert med malerier. Alt i alt er påvist ca. 5000 bilder i flere lag med figurer fra opptil 6 m og ned til noen cm. Man har påvist at bildene stammer fra fire perioder (den eldste fra steinalderen), kjennetegnet av 16 forskjellige stilformer. Karakteristisk er hele scener med figurer. Fargen er jordfarger, rødt, gult, svart og hvitt og noe blått. De eldste funnene dateres til yngre steinalder, de yngste til tiden omkring Kristi fødsel. Tassili er på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv (List of World Heritage).