Tasmania er den sørligste utløper av Great Dividing Range, og danner et horstplatå med topper opp til over 1600 moh., dypt innskåret av elvedaler. Særlig i sør danner elvemunningene en typisk riaskyst. Klimaet er temperert, med svale somrer, milde vintrer og rikelig nedbør, jevnt fordelt over året. I vest er det eviggrønn regnskog, som i øst blir mer grissen og i det indre går over i steppe på enkelte steder. Pattedyrfaunaen omfatter bl.a. nebbdyr, maurpinnsvin og en rekke pungdyr; pungdjevelen fantes tidligere over store deler av Australia, men forekommer nå bare på Tasmania. Av hekkende fuglearter finnes bl.a. pingviner, stormfugler, kilehaleørn, papegøyer og honningetere. Det finnes to farlige giftslanger: svart tigerslange og australiakobberhode.