Nederlenderen Abel Tasman kom som første europeer til Tasmania i 1642, og gav øya navnet Van Diemen's Land. James Cook besøkte Tasmania 1777, og 1801 ble øya okkupert av Storbritannia. Til 1853, da øya fikk navnet Tasmania og eget parlament ble opprettet, ble den brukt til fangekoloni. De innfødte tasmanerne, et særegent australoid folk, ble hensynsløst forfulgt og drept. Tradisjonelt var de et jeger- og samlerfolk, og utgjorde ca. 2000 individer da europeerne kom. Dagens innfødte er for det meste etterkommere etter folk som flyktet og slo seg ned på Bass Island i Torres-stredet. Tasmania ble 1901 delstat i Australsambandet. Urbefolkningen kjemper nå, som i resten av Australia, politisk for anerkjennelse av sin status og sine rettigheter til land og vann.