Tartaros, i greske sagn et sted som ligger like dypt under jorden som himmelen er over den. Etter at Zevs og den nye gudeætt hadde seiret i titankampen, ble Kronos og de andre gamle gudene styrtet i Tartaros. Senere i antikken ble Elysion tenkt som de godes, Tartaros som de ondes oppholdssted. Her var bl.a. danaidene, Tantalos, Sisyfos og Ixion. Jfr. underverdenen.