Taro Aso, japansk politiker fra det liberaldemokratiske partiet LDP. Han tilhører den kristne (katolske) minoriteten i landet og kommer fra en kjent politikerfamilie; både hans bestefar og svigerfar har vært statsministre; og han søster er inngiftet i keiserfamilien. Taro Aso er medlem av representantenes hus siden 1979. Han var utenriksminister 2005-07. Statsminister i Japan 2008-09. Taro Aso ble raskt upopulær som statsminister og som leder av en mindretallsregjering hadde han problemer med å få gjennomført sin politikk. LDP gikk på et historisk nederlag ved valget i september 2009, og Aso måtte gå av som statsminister.