Taras Hryhorovytsj Sjevtsjenko, ukrainsk forfatter og maler. Var livegen, men ble løskjøpt i 1838 og begynte på Kunstakademiet i St. Petersburg, samtidig som han skrev dikt. Han debuterte i 1840 med diktsamlingen Kobzar, som ble fulgt av flere episke dikt, der han skildrer ukrainsk liv og historie (Hajdamakene, 1841). I 1847 ble han arrestert for revolusjonær virksomhet og dømt til ti års soldattjeneste. Tross skriveforbud skrev han i disse årene bl.a. flere fortellinger og den selvbiografiske romanen Kunstneren (1856, utgitt posthumt) på russisk. Sterke angrep på nasjonal og sosial undertrykkelse er de episke diktene Neofyttene (1857) og Marija (1859). Sjevtsjenko er Ukrainas største nasjonale dikter og regnes som grunnlegger av realismen i ukrainsk malerkunst.