Tarafa ibn al Abd, 500-tallet, arabisk dikter, kjent som forfatter av ett av de 7 store diktene (qasida) i antologien Mu'allaqat fra tiden før Muhammad. Diktet inneholder en bred skildring av kamelens vesen, og er fylt med ironi og spott. Tarafa ibn al Abd virket hos fyrsten i Hira, men falt i unåde på grunn av sin skarpe tunge og sitt ødsle liv.