Tanum jordstasjon, felles nordisk jordstasjon for satellittkommunikasjon, åpnet 1971. Betjente telesatellittsystemet INTELSAT. Anlegget inneholder 5 parabolantenner med diametre fra 14 m til 30 m. Stasjonen hadde en trafikkapasitet på flere tusen telefonsamband. Etter hvert ble trafikken overtatt av fiberkabler, og stasjonen ble nedlagt i 2002. Tanum jordstasjon spilte også en viktig rolle i den tidlige utviklingen av Internett i 1970-årene.