Tanimbar-øyene, øygruppe i Indonesia, ca. 60 lave ikke-vulkanske øyer, sørøst i regionen Maluku, øst for Timor, 5568 km2. Viktigste øy er Yamdena. Befolkningen er multietnisk og taler flere ulike språk. Både melanesisk, polynesisk, kristen og hinduistisk kultur preger befolkningen som lever hovedsakelig av naturalhusholdning med svedjejordbruk. Store skogressurser er blitt utnyttet av et indonesisk hogstselskap, hvilket har ført til miljøødeleggelser.