Tanega, øy i Japan, 45 km sør for sørspissen av øya Kyushu, 447 km2. Til Tanegashima kom de første europeere (portugisiske kjøpmenn) 1543 og introduserte bl.a. krutt og gevær. Av denne grunn ble geværet lenge kalt Tanegashima i Japan.